Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd

Als ondernemer kom je voor de IB komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als je aan het urencriterium voldoet. Daarvoor moet een zelfstandige normaliter 1.225 uur per jaar aan de onderneming besteden. Op Prinsjesdag 2021 werd al duidelijk dat de reeds ingezette afbouw van de aftrek nog sneller moest.

De coalitiepartijen willen het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen nog meer verkleinen door de zelfstandigenaftrek verder en sneller af te bouwen. Dit moet sneller gaan dan al was aangekondigd op Prinsjesdag: In 2022 is de zelfstandigenaftrek nog € 6.310, maar vanaf 2023 daalt het fiscale voordeel jaarlijks met € 650 (en in de laatste twee jaar met € 605) tot een bedrag van € 1.200 in 2030.

Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode wel gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting.