Wijzigingen per 1 juli 2024

Per 1 juli verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving.

De belangrijkste wijzigingen voor veel mensen:

  • Het minimumloon stijgt met 3,1 procent en wordt zo aangepast aan de gemiddelde groei van de cao-lonen. Tegelijk gaan ook verschillende uitkeringen omhoog die hieraan zijn gekoppeld, zoals de AOW en de bijstand. De AOW gaat voor bijvoorbeeld alleenstaanden van 1459,53 euro netto naar 1.486,24. Ook de kinderbijslagbedragen wijzigen.
  • De Wet betaalbare huur gaat in. De maximale prijs van huurwoningen in het middensegment wordt voortaan vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Huizen krijgen punten voor eigenschappen als de oppervlakte en de isolatie van de woning. De regels zijn van toepassing op nieuwe contracten voor woningen in de vrije sector met een huurprijs die volgens het puntensysteem tussen de 880 en 1158 euro uitkomt.
  • Nieuwe huurders krijgen bovendien standaard een huurcontract voor onbepaalde tijd. Tijdelijke contracten zijn alleen in enkele uitzonderingsgevallen nog toegestaan.
  • Voortaan moet voor dividenduitkeringen uit 2024 digitaal aangifte en opgaaf dividendbelasting worden gedaan.