Wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. De belangrijkste wijzigingen voor starters op een rij.

1. Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders
Ga je beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht je te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Pas daarna kan je starten met het verlenen van zorg.
Je wordt gevraagd informatie te geven over bijvoorbeeld de verwachte startdatum, vormen van zorg en of er een klachtregeling is. Als nieuwe zorgaanbieder kun je je nu aanmelden bij het CIBG.

2. Cadeaubon minimaal 2 jaar geldig
Verkoop je cadeaubonnen? De wettelijke minimale geldigheidsduur is van 1 naar 2 jaar gegaan. Consumenten krijgen zo langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken.
De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen. De regel geldt voor zowel online als hardcopy cadeaukaarten. Het maakt niet uit wie de cadeaubon heeft gekocht.

3. Afscherming woonadressen Handelsregister
Sinds 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres af van ondernemers en bestuurders in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.
De adressen die vermeld staan als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Dit is ook het geval als het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.
Tot 1 januari 2022 gold dat de woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars openbaar waren. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv. Met deze wetswijziging komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegemoet aan de wens om het woonadres van natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid standaard af te schermen.

4. Alleen Euro 6- en elektrische vrachtwagens in milieuzone
Sinds 1 januari 2022 mag je alleen met dieselvrachtauto’s met emissieklasse 6 (Euro 6) en elektrische trucks de milieuzone voor vrachtauto’s inrijden. Dit geldt ook voor autobussen wanneer een gemeente de milieuzone ook laat gelden voor autobussen. Vrachtauto’s op diesel met emissieklasse 4 en 5 hebben geen toegang meer tot milieuzones. Er zijn nu in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. De gemeente Haarlem voerde op 1 januari 2022 ook een milieuzone voor vrachtauto’s in.
Heb je een voertuig dat rijdt op een andere brandstof dan diesel dan mag je altijd de milieuzones inrijden.

5. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

Gebruik je de auto van de zaak ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak steeg per 1 januari 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.

6. Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2022 van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.
Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak én je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek.
De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag. Check deze 5 belastingtips om meer voordeel uit je aangifte te halen.

7. Belastingvrijstelling TVL en TOGS

Tijdens de coronacrisis heb je wellicht gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS). Sinds 1 januari 2022 worden deze reeds ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

8. Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog
Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mag je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Je betaalt dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. MIA is een aanvulling op de reguliere afschrijving.
De hoogte van de milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. De MIA kent nu 3 percentages die per 1 januari 2022 zijn verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Met een hogere korting worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.


9. Belasting op benzine- en dieselauto’s omhoog

Koop of importeer je personenauto’s die rijden op diesel of benzine? Dan betaal je per 1 januari 2022 meer belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Hoe meer CO2 een auto uitstoot hoe meer bpm je betaalt.
Hoeveel bpm je betaalt, hangt af van de schijf (categorie) waar je auto in valt en het bpm-tarief van de schijf. De schijfgrenzen en bpm-tarieven veranderen tussen 2022 en 2025.

10. Geen gedwongen openstelling van winkels
Heb je een winkel en staan er afspraken in het (huur)contract over openingstijden? In 2022 hoef je je niet meer te houden aan eenzijdige veranderingen van openingstijden door bijvoorbeeld de winkeliersvereniging als je daarvoor niet zelf vooraf duidelijk akkoord hebt gegeven.
Als je contractueel akkoord gaat met een bepaalde openstelling dan moet je je hier wel aan houden. Denk bijvoorbeeld aan een koopavond.

11. Kinderopvang geeft maandelijks gegevens door aan Belastingdienst

Heb je een kinderopvangorganisatie? Dan moet je sinds 1 januari 2022 elke maand aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel een kind naar de opvang is geweest. Ook moet je uiterlijk 1 maart aan de Belastingdienst een jaaroverzicht doorgeven van het jaar daarvoor. Je levert de maandelijkse factuurgegevens aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Als de ouder niet (alle) gegevens kan of wil verstrekken, lever je de gegevens aan die bij jou bekend zijn.

Nieuwe wetten in 2022
Goed te weten: deze 3 wetten komen er aan in 2022.

1. Webshop en online platform moeten klant beter beschermen (22 mei 2022)
Heb je een webshop, run je een online verkoopplatform of verkoop je via social media? Vanaf 22 mei volgend jaar krijg je te maken met een informatieplicht en nieuwe regels voor onder andere je reviews, prijzen, aanbiedingen en ‘gratis’ digitale diensten.
Je kunt voor mei 2022 al voldoen aan de regels. Richt je webwinkel of online marktplaats nu al in volgens de nieuwe regels en onderscheid je daarmee direct van je concurrenten. Je klanten hebben immers voordeel bij de nieuwe regelgeving, omdat zij veel meer weten over de manier waarop jij werkt. Lees hier meer over de nieuwe regels voor online verkopen en hoe je je hierop voorbereidt.

2. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 juli 2022)
Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo zijn bouwers straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen en wordt de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken verbeterd.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting stapsgewijs in vanaf 1 juli 2022.

3. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 juli 2022)
De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in 1 Omgevingswet.
Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming, vereenvoudiging van regels en geen overbodige regels.
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).