Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2020

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels.

1. Wet arbeidsmarkt in balans
Personeel in dienst? Dan krijg je vanaf 1 januari 2020 te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet maakt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen. De wet verkleint het verschil tussen vast en flexibel personeel.
De WAB vervangt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en heeft gevolgen voor tijdelijke contracten en ketenregeling, ontslag, transitievergoeding, oproepkrachten, payrolling en ww-premies.
Klik hier voor meer informatie

2. Zelfstandigenaftrek omlaag
Met de zelfstandigenaftrek verlaag je je belastbare winst en betaal je minder inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in 9 stappen afgebouwd, van € 7.280 naar € 5.000 per jaar in 2028.
Je mag straks dus minder aftrekken. Maar daar staat wel tegenover dat de arbeidskorting en algemene heffingskortingen omhoog gaan. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Onder de streep gaan veel ondernemers er iets op vooruit.

3. Minimumloon omhoog
Houd er rekening mee dat de brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en minimumjeugdloon op 1 januari 2020 stijgen.
Werknemers van 21 jaar en ouder moeten per 1 januari 2020 bij een volledig dienstverband minimaal € 1.653,60 per maand verdienen. Voor jongeren onder de 21 is de verhoging van het minimumloon leeftijdsgebonden.

4. Invoering mkb-verzuim-ontzorgverzekering
Als werkgever heb je 2 jaar lang een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Je hebt in deze periode de plicht om de werknemer aan het werk te krijgen. Leef je niet alle verplichtingen na? Dan krijg je als sanctie een extra jaar loondoorbetalingsverplichting.
Je kunt loonrisico’s de eerste 2 jaar verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. Vanaf 1 januari 2020 kun je de mkb-verzuim-ontzorgverzekering gebruiken. Deze verzekering dekt de risico’s, maar helpt je ook bij diensten rondom de zieke werknemer. Dit helpt en ontzorgt kleine werkgevers bij de verplichtingen die gelden bij loondoorbetaling bij ziekte. De overheid draagt hier € 450 miljoen aan bij.

5. Verruiming werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kun je als werkgever belastingvrije vergoedingen geven aan je personeel, zoals sportabonnementen of kerstpakketten. Per 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling verruimd. Over de eerste € 400.000 van de loonsom mag de waarde van je vergoedingen 1,7% van de loonsom bedragen. Eerder was dit 1,2%. Hierdoor kan je als werkgever jaarlijks tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. Voor het bedrag boven de loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2 %.

6. Overige wetswijzigingen voor mkb’ers
Er zijn meer wetswijzigingen voor het mkb op komst: