Waarom de SBI-code van je bedrijf belangrijk is

Tijdens je inschrijving bij KVK geef je aan wat je gaat doen met je bedrijf: dat is je bedrijfsactiviteit. Je bedrijfsactiviteit bepaalt welke SBI-code je krijgt. Dit lijkt misschien een administratief dingetje, maar er kan veel afhangen van je SBI-code. Zo kun je met een niet kloppende SBI-code een subsidie of vergunning mislopen.

SBI is de afkorting van Standaard Bedrijfsindeling. Elk bedrijf heeft een of meerdere SBI-codes. Aan die codes kun je zien wat een bedrijf doet. KVK kijkt bij de inschrijving van je bedrijf in het Handelsregister wat je bedrijfsactiviteiten zijn en welke SBI-code daar het beste bij past.

Er zijn veel zaken waarbij SBI-codes een rol spelen. Hieronder vind je een aantal veelvoorkomende.

Verzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen bepalen onder meer op basis van je SBI-code hoe hoog je premie is. Maar ook of ze bij een schadeclaim wel of niet uitkeren. Want als je schade veroorzaakt bij werkzaamheden die niet in de beschrijving van je bedrijfsactiviteiten staan, ben je hier niet voor verzekerd.

Geldzaken

Banken bepalen mede op basis van je SBI-code of je een lening of bankrekening krijgt. Dat geldt ook bij subsidies. Die kun je alleen krijgen als je de SBI-code hebt van de branche waarvoor de subsidie is bedoeld.

Ook bij overheidssteun speelt de SBI-code een rol. Als er steunmaatregelen zijn voor bedrijven in een bepaalde sector, dan kijkt de overheid naar de SBI-code van je bedrijf. Na je inschrijving kun je zelf de SBI-code(s) van je bedrijf wijzigen, zorg dus dat je SBI-code altijd past bij je bedrijfsactiviteiten.

Vergunningen

In veel branches hebben bedrijven een vergunning nodig om hun werk te doen. Voorbeelden zijn taxibedrijven, apotheken, horecabedrijven en slijterijen. De overheid kijkt naar je SBI-code om te bepalen of je een vergunning nodig hebt.

Ook heb je soms een bepaalde SBI-code nodig om een bepaalde vergunning te krijgen. Denk aan een parkeervergunning van de gemeente die alleen geldt voor maatschappelijk werkers.

Locatie van je bedrijf

Ook voor de locatie van je bedrijf zijn SBI-codes van belang. Of je je bedrijf nu vanuit huis start of op een andere plek, check het omgevingsplan. In dit plan staat welke milieuregels gelden op een bepaalde plek: de milieucategorie. Aan elke categorie zijn SBI-codes gekoppeld, zodat je kunt zien of jouw bedrijf op de plek van je keuze is toegestaan. Wil je bijvoorbeeld een koffietent beginnen? Dan mag dat vaak niet in een woonwijk.

Personeel

Heb je personeel en is er een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor jouw sector? Dan geldt de cao voor alle bedrijven in de sector en moet je je houden aan de afspraken die erin staan.

Pensioen

Sommige beroepsgroepen hebben een verplichte pensioenregeling. Denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, stukadoors en schilders. Als je volgens je SBI-code in zo’n beroepsgroep valt, moeten jij en je personeel pensioen opbouwen bij het beroepspensioenfonds. Controleer daarom bij de start van je bedrijf of je onder een verplichte pensioenregeling valt. Doe je dat niet, dan kan het pensioenfonds later met terugwerkende kracht de niet betaalde premie opeisen.