Voorwaarden middelingsregeling

Om voor middeling in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo geldt de middelingsregeling onder meer alleen voor inkomen uit box 1 en moet je middelen over een periode van drie aangesloten kalenderjaren.

Afschaffing middelingsregeling per 2025
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden.