Vijf populaire subsidies en regelingen voor ondernemers

De overheid biedt verschillende subsidies en regelingen aan om ondernemers financieel te helpen. Vooral innovatieve en duurzame investeringen kunnen rekenen op veel (belasting)voordeel. Ben je benieuwd of je hier recht op hebt? Lees meer over vijf populaire subsidies.

1. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO stimuleert innovatie binnen bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen. Dit staat ook bekend als Research & Development. Denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een technisch nieuw product voor je bedrijf.

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven die je maakt voor de S&O-werkzaamheden. Je krijgt daarvoor een WBSO-beschikking. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de WBSO of hoeveel fiscaal voordeel je kunt ontvangen? De Regelhulp WBSO helpt je op weg.

Drie belangrijke voorwaarden voor de WBSO

 • Het gaat om de ontwikkeling van een technisch nieuw en fysiek product of productieproces. Software en technisch-wetenschappelijk onderzoek komen ook in aanmerking.
 • De S&O-werkzaamheden moeten nog plaatsvinden of zijn nog bezig.
 • De werkzaamheden voer je in delen uit volgens een plan.

Op de website van RVO vind je alle voorwaarden en dien je een aanvraag in. Je krijgt meestal binnen drie maanden antwoord.

Heb je een bv of nv? Na een WBSO-beschikking kun je misschien ook gebruikmaken van de innovatiebox.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

MIA en de Vamil zijn regelingen die vaak gecombineerd worden voor milieuvriendelijke investeringen. Denk hierbij aan een elektrische bakfiets, een oplaadpunt voor een elektrische auto of gerecyclede bouwmaterialen.

Een gedeelte van de investering breng je in mindering op je fiscale winst. Met de Vamil bepaal je zelf op welk moment dit gebeurt. Netto leveren de twee regelingen samen een voordeel op van maximaal 14% van het investeringsbedrag.

Drie belangrijke voorwaarden voor de MIA/Vamil

 • De investering staat op de Milieulijst en voldoet aan alle eisen van deze lijst. De Milieulijst wordt elk jaar aangepast.
 • Het gaat om een nieuw product dat minimaal 2.500 euro kost.
 • Je doet de aanvraag binnen drie maanden na de investering.

Op de website van RVO vind je alle voorwaarden en dien je een aanvraag in. Na de aanvraag kun je de aftrekposten meteen toepassen in je belastingaangifte.

Een aftrekpost die je met de MIA/VAMIL mag combineren, is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling geldt voor algemene bedrijfsmiddelen zoals laptops en gereedschap met een minimaal investeringsbedrag van 450 euro per stuk. Je totale investering moet in 2023 minimaal 2.600 euro zijn.

Ben je van plan om een uitstootvrije bedrijfsauto te kopen? Vóórdat je deze aankoopt, kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Tot drie maanden na de aankoop meld je je aan voor de MIA.

3. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kunt op allerlei manieren binnen je bedrijf energie besparen en werken aan verduurzaming. Plaats je een warmtepomp of zonneboiler? Met de ISDE krijg je een deel van het investeringsbedrag terug. Tot eind 2023 is deze subsidie ook beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort apparaat en van de energieprestaties. Voor een warmtepomp is de subsidie bijvoorbeeld minimaal 500 euro.

Drie belangrijke voorwaarden voor de ISDE

 • Je vraagt de subsidie aan voordat je het apparaat koopt.
 • Je neemt het apparaat in gebruik binnen één jaar na de beslissing over de subsidieaanvraag.
 • Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de ISDE. Voor het apparaat heb je ook geen andere subsidie of regeling gebruikt, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Op de website van RVO vind je alle voorwaarden voor de ISDE en dien je een aanvraag in. Je krijgt meestal binnen acht weken antwoord.

4. STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

In 2022 heeft de regering het STAP-budget ingevoerd om scholing en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Je krijgt hiermee maximaal 1.000 euro terug voor een opleiding. De subsidie vraag je als ondernemer voor jezelf aan. Heb je werknemers? Wijs ze dan op het bestaan van deze regeling en nodig ze uit om een aanvraag in te dienen.

Drie belangrijke voorwaarden voor het STAP-budget

 • Dien minimaal vier weken voordat de opleiding start een aanvraag in.
 • De opleiding waarvoor het STAP-budget geldt moet staan in het STAP-scholingsregister.
 • Je hebt in een jaar niet eerder het STAP-budget gebruikt.

Een aanvraag dien je persoonlijk in via het STAP-portaal van het UWV. Dit kun je niet doen voor je werknemers. Elke twee maanden begint een nieuwe aanvraagperiode. In 2024 kun je geen STAP-budget meer aanvragen.

5. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Wil je geld lenen, maar heb je te weinig onderpand om de lening rond te krijgen? Via de BMKB staat de overheid garant voor maximaal driekwart van je lening. Hierdoor heeft de geldverstrekker meer zekerheid en kun je meer lenen.

Drie belangrijke voorwaarden de BMKB

 • Je hebt een onderneming met maximaal 250 werknemers.
 • Je onderneming is niet actief in de volgende sectoren: vastgoedexploitatie, verzekeringen en financiering, land- en tuinbouw, visserij.
 • Je moet een eenmalige provisie betalen over het verleende BMKB-krediet. Deze bedraagt minimaal 3,9% en maximaal 8,35%.

Op de website van RVO vind je alle voorwaarden. Een bank of een andere geldverstrekker die deelneemt aan de regeling vraagt het voor je aan.

Vraag je een lening aan als starter of is de lening bedoeld voor innovatie of verduurzaming? Dan zijn er extra gunstige voorwaarden.

Meer subsidies voor ondernemers

Er bestaan meer zakelijke subsidies en fiscale regelingen voor ondernemers. Op KvK Ondernemersplein vind je een totaaloverzicht.