UBO-Register

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’, dit zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het moet gaan bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Voor o.a. een BV en VOF is dit ook van toepassing!
Voor eenmanszaken geldt GEEN opgaveplicht.
In de brief die je van KVK krijgt (of al hebt gekregen) staat hoe je de UBO’s kan inschrijven. Dit kan online (www.kvk.nl/ubo), via een formulier (post) of via de notaris.

Belangrijk:
– Alleen de tekenbevoegden binnen je organisatie mogen UBO’s inschrijven.
– Inschrijven kan vanaf 27 september.
– Je hebt tot 27 maart 2022 de tijd om dit te regelen.
– Registratie is gratis.

Heb je meerdere organisaties waar dit voor geldt? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen.

Inzage
Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:
– voor- en achternaam
– geboortemaand en –jaar
– nationaliteit
– woonland
– de aard en omvang van het belang
KVK geeft aan dat de verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal gebeuren.

Een deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar. Deze kunnen uitsluitend worden ingezien door bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie). Zij gebruiken deze gegevens om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.