Thuiswerkvergoeding 2022

Als gevolg van de coronacrisis werken veel werknemers vanuit huis. De verwachting is dat ook in de toekomst een groep werknemers (deels) blijft thuiswerken. In dit kader is het Belastingplan 2022 een gerichte vrijstelling opgenomen voor een thuiswerkkostenvergoeding.

Thuiswerkvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 kan er aan werknemers een onbelaste vergoeding van maximaal € 2,00 per dag worden verstrekt voor de extra thuiswerkkosten. (Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld het extra elektriciteit- en waterverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier.) Als werkgevers een hogere thuiswerkvergoeding willen geven aan werknemers, zal het meerdere leiden tot belastbaar loon. Uiteraard hebben werkgevers nog wel de mogelijkheid om deze hogere vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte onder te brengen.

Vergoeding reiskosten
Ook de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer kan in 2022 worden verstrekt aan werknemers.
LET OP: De werkgever mag niet voor dezelfde dag (een deel van) de thuiswerkkostenvergoeding betalen én een reiskostenvergoeding.

Vaste afspraken
In de praktijk zullen werkgevers en werknemers naar verwachting veelal afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Als de werkgever en de werknemer bijvoorbeeld afspreken dat per week twee dagen thuis wordt gewerkt en drie dagen op kantoor, kan de werkgever op basis van die verhouding een vaste vergoeding toekennen voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer. Dit voorkomt dat elke reisdag en/of thuiswerkdag afzonderlijk moet worden geadministreerd en gedeclareerd. Als de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast. Denk er wel aan dat dit soort afspraken met de werknemer moeten worden vastgelegd en met regelmaat getoetst.

Inrichting thuiswerkplek
De kosten voor de inrichting van een thuiswerkplek (bureau, computer e.d.) kunnen onder voorwaarden al onbelast worden vergoed aan werknemers middels de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen of de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke communicatiemiddelen. Dergelijke kosten vallen dus niet onder de thuiswerkkostenvergoeding.