Straks verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De Rijksoverheid wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil dit bereiken op basis van een voorstel van de sociale partners en heeft sociale partners gevraagd om begin 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht.

Met een verzekeringsplicht voor zelfstandigen zijn straks alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met een verplichte verzekering worden ook kosten en risico’s voor de samenleving verminderd.