Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bouws & Valent kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouws & Valent, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bouws & Valent verstrekt.

Bouws & Valent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw BSN
  • Uw paspoortnummer
  • Uw BTW-nummer

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN
Bouws & Valent verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een door u gegeven opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve dienstverlening.

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN
Bouws & Valent bewaart uw persoonsgegevens conform de fiscale termijnen. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, zullen uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard worden.

DELEN MET ANDEREN
Bouws & Valent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
De website van Bouws en Valent registreert of bevat geen gegevens van klanten. Wel worden statistieken bijgehouden, waaronder het IP-adres van bezoekers en andere gegevens (waaronder browser, bladerpad door de site, trefwoorden etc.) die gebruikt worden om het gebruik te meten en de gebruikservaring te verbeteren. Deze gegevens bestaan uit door de server bijgehouden logbestanden en informatie die wordt verzameld, bijgehouden en verwerkt door Google Analytics. Aanvragen via het contactformulier ontvangen wij per e-mail. Gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden niet gebruikt om derden te benaderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar birgit@advalent.nl. Bouws & Valent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Bouws & Valent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via birgit@advalent.nl