Prinsjesdag 2023: Maatregelen voor Ondernemers

Op 19 september 2023 maakte het demissionaire kabinet de fiscale maatregelen in het Belastingplan 2024 bekend. We zien dat het Belastingplan vooral in het teken staat van koopkrachtmaatregelen, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Maar welke fiscale wijzigingen hebben invloed op de Nederlandse ondernemer? Dit zijn de 5 belangrijkste:

1. Verhoging reiskostenvergoeding en vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnementen

Vorig jaar werd al aangekondigd dat de onbelaste reiskostenvergoeding van zakelijke kilometers en voor woon-werkverkeer met 1 cent zou stijgen. Dit zijn er echter 2 geworden: van 21 cent per km naar 23 cent per km. Hierdoor kan je als werkgever in 2024 een hogere vergoeding toekennen voor bijvoorbeeld autokilometers, zonder hierover loonbelasting af te hoeven dragen.

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Deze vrijstelling leidt ertoe dat bij elke OV-kaart die wordt aangeboden geen belasting verschuldigd is, mits de deze OV-kaart ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt. Dit is met name een administratieve vereenvoudigingsmaatregel voor een werkgever.

2. Verlaging mkb-winstvrijstelling

De al eerder aangekondigde afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt ook in 2024 doorgezet en bedraagt straks 3.750 euro. Daarnaast is in het Belastingplan 2024 ook opgenomen dat het percentage van de mkb-winstvrijstelling verlaagd wordt van 14 procent naar 12,7 procent. Dit betekent dat je als ondernemer straks meer belasting moet betalen.

3. Aanscherping afschrijvingsbeperking gebouwen in de inkomstenbelasting

Het demissionaire kabinet wil het verschil tussen de afschrijvingsbeperkingen voor gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting opheffen. Dit betekent dat voor het gebouw dat je als ondernemer zelf gebruikt, voortaan net als bij de vennootschapsbelasting, de WOZ-waarde als ondergrens geldt van je afschrijvingsbasis (bodemwaarde). Nu mag je na het jaar van ingebruikname nog afschrijven tot een lagere bodemwaarde, namelijk van 50 procent van de WOZ-waarde.

Deze wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het voor ondernemers minder aantrekkelijk is om je pand te verduurzamen. Je kunt de investering namelijk niet fiscaal kwijt door het af te schrijven.

4. Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling aanmerkelijk belang

Eerder werd al aangekondigd dat de overheid de regeling waarbij je je bedrijf tegen gunstige fiscale regels over kan dragen wordt versoberd. Het kabinet stelt nu negen maatregelen voor in de BOR en doorschuifregeling. Onderdeel hiervan is aanpassing van de vrijstelling in de BOR. Op dit moment geldt de vrijstelling van 100 procent van de “goingconcernwaarde” voor 1.205.871 euro. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar 1,5 miljoen euro. Echter, de vrijstelling van 83 procent boven dit bedrag wordt verlaagd naar 70 procent. Verder vervalt de eis dat de degene die het bedrijf overneemt drie jaar in dienst moet zijn. Al deze maatregelen kan je zien als een versobering en vereenvoudiging van de BOR. Het is belangrijk dat je voor overname goed laat informeren over alle negen wijzigingen, omdat het per maatregel verschilt wanneer die ingaat.

5. Afschaffing giftenaftrek voor vennootschap

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting komt per 2024 geheel te vervallen. Dit is een vrij abrupte beëindiging van het belastingvoordeel voor vrijgevige ondernemers.