Personeelstekort of tijdelijk veel werk?

Heeft u personeelstekort of tijdelijk meer werk? Dan kunt u werken met oproepkrachten met een nulurencontract. Of met zzp’ers, tijdelijk personeel of iemand die vast in dienst komt. Lees welke oplossingen er zijn voor uw personeelstekort.

Personeel in loondienst aannemen

Zoekt u een blijvende oplossing voor uw personeelstekort? Dan kunt u (meer) personeel in loondienst aannemen.

Er komt veel kijken bij het (voor het eerst) aannemen van personeel. Denk aan:

Lees waar u aan moet denken wanneer u voor het eerst personeel aanneemt. Of bekijk het stappenplan personeel aannemen. Vindt u het lastig om nieuwe medewerkers te vinden? Op KVK.nl leest u tips om personeel te vinden. De Personeelswijzer laat u zien welke personeelszaken u moet en kunt regelen.

Heeft u een eenmanszaak? Ook dan kunt u personeel aannemen. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen.

Tijdelijk personeel inhuren bij personeelstekort

Heeft u tijdelijk extra personeel nodig om uw personeelstekort op te lossen? Bijvoorbeeld om een zieke werknemer te vervangen? Dan is tijdelijke inhuur van personeel een mogelijkheid. Dat kan via detachering, uitzending of payrolling. De werknemer is dan niet bij u in dienst, maar werkt wel voor uw bedrijf. Voor de verschillende vormen van personeel inhuren zijn verschillende regels. Zoals voor de opzegtermijn.

Doe de Waadi-check

Als u tijdelijk personeel inhuurt, krijgt u te maken met de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Volgens deze wet moet u controleren of het bedrijf waar u werknemers inhuurt (de uitlener) ingeschreven staat in het Handelsregister. U kunt een boete krijgen als dit niet zo is. Doe daarom altijd de Waadi-check.

Uw werknemers extra of anders laten werken

Heeft u al personeel in dienst? Dan kunt u uw werknemers vragen of zij meer uren kunnen werken om het personeelstekort op te vangen. Denk aan iemand die parttime werkt. Ook kunt u uw werknemers vragen zich om te scholen. Zij kunnen dan ander werk doen binnen uw bedrijf. Zo hoeft u niet direct nieuw personeel in te huren.

Kijk ook wat u kunt doen voor de werknemers die u nu heeft, zodat ze met plezier bij u blijven werken.

Buitenlands personeel aannemen

U kunt personeel uit het buitenland inhuren als oplossing voor uw personeelstekort. U moet eerst op zoek naar personeel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Vindt u daar geen goede werknemers? Dan mag u op zoek gaan in andere landen. U moet zelf controleren of u een visum of werkvergunning moet aanvragen voor uw werknemer. Check van tevoren wat er komt kijken bij buitenlands personeel aannemen.

Oproepkrachten aannemen

Kunt u niet voorspellen wanneer het druk is en u extra werknemers nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat het per periode verschilt? Neem dan oproepkrachten aan. Een oproepkracht is een werknemer zonder vaste werkdagen of -uren. Oproepkrachten werken wanneer u ze nodig heeft en oproept. U betaalt dus alleen loon voor de gewerkte uren.

Nulurencontract of ander oproepcontract

Er zijn contracten met verschillende regels voor oproepkrachten. Zoals een nulurencontract en een min-maxcontract.

Zzp’er inhuren

Zoekt u tijdelijke hulp bij een opdracht of project? Dan kunt u ook een zzp’er inhuren. Bijvoorbeeld omdat u iemand zoekt met speciale kennis en ervaring. Een zzp’er komt niet bij u in dienst, maar werkt voor u zolang dat nodig is.

Leg samen de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden vast. Bijvoorbeeld over het uurtarief. En het aantal uren dat nodig is voor de opdracht. U betaalt voor een zzp’er geen personeelskosten. Zoals loonheffingen, pensioenpremie en vakantiegeld.

Schijnzelfstandigheid voorkomen (wet DBA)

Wilt u een zzp’er inhuren? Check op Belastingdienst.nl of er sprake is van loondienst. Of gebruik de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Blijkt de gekozen vorm eigenlijk loondienst te zijn? Dan heet dat schijnzelfstandigheid. U moet dan alsnog loonbelasting en sociale premies betalen.

Lees meer over schijnzelfstandigheid voorkomen.

Stagiair aannemen

Een stagiair kan een manier zijn om iemand op te leiden. Stagiairs werken mee in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. De stagiair kan daarna misschien bij u in dienst komen. Zo investeert u in toekomstige oplossingen voor een (mogelijk) personeelstekort. Er zijn regels voor stagiairs. Zoals voor de stageovereenkomst en vergoeding. Een stagiair is niet hetzelfde als een werknemer. Bekijk de checklist werken met een stagiair.

Familie vragen om mee te werken bij personeelstekort

Uw familie mag ook helpen binnen uw onderneming. Als uw partner meewerkt krijgt u misschien meewerkaftrek. U kunt dan een bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook uw kinderen kunnen meewerken.

Lees meer over meewerkende partners of kinderen.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. Dat is goedkoper dan volwassen personeel aannemen als oplossing voor uw personeelstekort. Houd wel rekening met de leeftijd van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Samenwerken met andere ondernemers

Heeft u het druk, maar wilt u geen personeel aannemen of zzp’ers inhuren? Of heeft u niet genoeg tijd voor een nieuw, groot project? Denk dan aan samenwerken met andere ondernemers. U kunt:

  • werk laten doen, zoals het onderhouden van uw website. Bijvoorbeeld via contracting.
  • met andere ondernemers in een (tijdelijke) joint venture samenwerken, bijvoorbeeld voor een grote opdracht
  • samen een onderneming oprichten, zoals een maatschap of een vof

Voorkom kartelvorming

Werkt u samen met andere ondernemers? Maak dan geen afspraken over bijvoorbeeld prijzen voor producten of het verdelen van klanten. Dat is kartelvorming. Dat mag niet volgens de wet. Dit geldt voor alle soorten ondernemingen.