Nieuwe regels voor opzegvergoeding van energiecontracten

Wat verandert er?

Ben je een ondernemer met een kleine energieaansluiting? Als je als kleinverbruiker je energiecontract voor de einddatum opzegt, betaal je nu een vast bedrag van € 50 tot maximaal € 125. Dit geldt voor gas en voor elektriciteit. Bij nieuwe contracten is de opzegvergoeding straks geen vast bedrag meer. De opzegvergoeding is dan hetzelfde bedrag als het verlies dat de leverancier maakt, omdat je het contract vroegtijdig opzegt.

De maximale opzegvergoeding is afhankelijk van:

  • hoeveel energie je volgens het oude contract nog zou afnemen
  • het prijsverschil tussen het tarief van het lopende contract en het actuele tarief voor een zelfde contract bij dezelfde leverancier

De nieuwe opzegvergoeding is laag als de resterende hoeveelheid energie laag is of als het verschil tussen de tarieven klein is. Bij een grotere resterende hoeveelheid of een groter prijsverschil kan de opzegvergoeding hoger zijn.

Deze nieuwe regels gelden voor alle vaste contracten die alle kleinverbruikers na 1 juni 2023 afsluiten. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Geen paniek: Voor de bestaande contracten blijven de oude regels gelden, ook na 1 juni 2023.

Energieleveranciers mogen alleen een opzegvergoeding vragen voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs.