Hoeveel mag kind bijverdienen?

Werknemers van 16 en 17 jaar oud van wie de ouders kinderbijslag krijgen, mogen maximaal € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of het kind thuis woont of uitwonend is. Als het kind meer dan € 1.296 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. In de zomervakantie – de periode tussen twee schooljaren in – mogen de kinderen € 1.330 netto extra verdienen (dus € 1.296 + € 1.330).
De ouders van de werknemer zijn verplicht om het inkomen door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het hoger is dan de bijverdiengrens.