Hoe je van een contract/overeenkomst afkomt

Een contract mag je niet zo maar verscheuren. Op deze vijf manieren kun je een overeenkomst wel stopzetten.

1 Ontbinden

Als een partij de afspraken niet nakomt, is dat een tekortkoming. Bijvoorbeeld als je een blauwe auto koopt, maar later blijkt dat die alleen in het groen leverbaar is. Die tekortkoming kan zwaar genoeg zijn om een contract te ontbinden, bij voorkeur schriftelijk.

Je moet leveringen en betalingen over en weer ongedaan maken. Daarvoor hoef je niet naar de rechter, tenzij de andere partij moeilijk doet.

2 Opzeggen

Je kunt een contract beëindigen door het op te zeggen. Een langlopende overeenkomst, zoals een huurcontract, kun je op die manier beëindigen. Je zit daar dus niet eeuwig aan vast.

Opzegvoorwaarden staan vaak in de overeenkomst of algemene voorwaarden. Het is verstandig het contract schriftelijk op te zeggen.

3 In goed overleg

Een overeenkomst kun je beëindigen in onderling overleg. Ondanks bepalingen in een contract of algemene voorwaarden, kun je zo samen met de andere partij een overeenkomst verscheuren.

Zet dat op schrift zodat je daar ook bewijs van hebt. Vergeet ook niet dat je dat document ondertekent, samen met de andere partij.

4 Vernietigen

Een overeenkomst kun je zelf of via de rechter laten vernietigen. Heb je een contract gesloten waarbij je bent bedrogen of heb je moeten tekenen onder bedreiging? Dan kun je de overeenkomst nietig verklaren door de andere partij een verklaring te sturen.

Kom je daar onderling niet uit, dan kun je de rechter vragen het contract te vernietigen. Dit geldt ook als je zo bent misleid, dat je met de juiste kennis en informatie nooit de overeenkomst zou hebben gesloten.

5 Einde contractperiode

Soms spreek je af dat een contract een bepaalde periode duurt. Na afloop van die periode eindigt de overeenkomst meestal vanzelf.

Wees op je hoede, want bij arbeids- en huurovereenkomsten moet je dat vaak wel schriftelijk bevestigen. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat de overeenkomst doorloopt. 

Gedeeltelijk ontbinden

Volledige beëindiging van een overeenkomst is niet altijd de gewenste oplossing. Zo is het ook mogelijk een overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden.  Ook kun je afspraken tijdelijk bevriezen of de prijs in een overeenkomst aanpassen.

In een contract, of in apart bijgeleverde algemene voorwaarden, kun je aangeven wanneer de overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden. Ook kun je benoemen wanneer dat juist niet kan. Een voorbeeld daarvan is overmacht.