Onze klant Kaasspeciaalzaak Daan Blankendaal genomineerd voor Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak

De Stichting Foodspecialiteiten Nederland heeft op 4 maart de vijf finalisten bekendgemaakt voor Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak.
Onze klant Kaasspeciaalzaak Daan Blankendaal Alkmaar hoort bij deze vijf beste Kaasspeciaalzaken!

Kaasspeciaalzaak Daan Blankendaal is sinds januari 2002 gevestigd aan de N.G. Piersonstraat 45 te Alkmaar, aan de versstraat bij uitstek!
Daan en Jolanda keuren altijd eerst de produkten zelf voordat het in de winkel komt, zo weten zij altijd wat ze verkopen, hoe het smaakt en wat er mee kan gebeuren.

https://www.kaasvandaan.nl/

Foodspeciaalzaken moeten vechten tegen de grootwinkelbedrijven om hun marktaandeel te behouden. Het is dus van groot belang dat de ondernemers zich blijven ontwikkelen om tegen het geweld van de grootwinkelbedrijven opgewassen te zijn.

De Awards worden op maandag 1 april uitgereikt tijdens het branche-event Foodspecialiteiten.

Sinterklaas en de Fiscus

Als je als werkgever een sinterklaasfeest organiseert, is het zaak om goed te weten hoe deze kosten fiscaal behandeld moeten worden. Anders klopt – na de goedheiligman – ook de Belastingdienst aan, maar dan met een naheffing en boete.

De regels voor een sinterklaasfeest zijn best ingewikkeld.
Weet jij hoe het zit?

Doe onze korte quiz!

Verhoging lage btw-tarief

van 6% naar 9%
Op 1 januari 2019 wordt waarschijnlijk het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Levert u producten of diensten die vallen onder het lage btw-tarief van 6%? Dan kunt u nu al een aantal zaken regelen.

Verhoging van het lage btw-tarief moet nog worden goedgekeurd
Het kabinet Rutte 3 wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%.
Dit plan maakt het kabinet bekend op Prinsjesdag, 18 september 2018. Daarna moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog instemmen met deze btw-verhoging. Het zou dus kunnen dat deze plannen niet doorgaan. Of dat ze later dan 1 januari 2019 ingaan.

Wacht de goedkeuring van het plan niet af
U kunt nu al dingen regelen voor de mogelijke belastingverhoging. Wacht daarom de beslissing niet af. Bekijk wat u nu al kunt doen om op tijd klaar te zijn.

Btw-verhoging geldt alleen voor diensten en producten met 6 procent btw
Bepaalde diensten van bijvoorbeeld fietsenmakers, kappers en kleermakers vallen onder het lage btw-tarief. Check of uw diensten onder het lage btw-tarief vallen.

Producten die onder het 6% tarief vallen zijn bijvoorbeeld voedingsmiddelen, boeken en medicijnen. Check of uw producten onder het lage btw-tarief vallen

Verhoog de btw van 6% naar 9% op offertes en facturen
Als u nu een offerte stuurt, dan moet u in sommige gevallen al het nieuwe btw-tarief van 9% vermelden. Het hangt af van wanneer u betaald wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden:

1. U wordt betaald in 2019
U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2019. En u wordt betaald in 2019. U zet nu al 9 procent btw op de offerte, en straks ook op uw factuur.

2. U wordt betaald in 2018
U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2018 of 2019. En u wordt betaald in 2018. U zet nu 6 procent btw op de offerte, en straks ook op uw factuur.

Dit geldt bijvoorbeeld voor concerten of sportevenementen die uw klanten dit jaar al betalen, maar die pas in 2019 plaatsvinden. Maar ook voor andere diensten waarop het lage btw-tarief van toepassing is, zoals sommige schilderklussen en bouwwerkzaamheden aan woningen. De Belastingdienst zal hiervoor niet gaan naheffen.

3. U weet nog niet wanneer u betaald wordt
U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2019. Maar, u weet nu nog niet wanneer uw klant u gaat betalen? Zet dan 6 procent btw op uw offerte. En spreek met uw klant af dat u dit zal verhogen naar 9 procent btw op uw factuur, als hij u pas gaat betalen in 2019. U kunt dit opnemen in uw algemene voorwaarden of als onderdeel van de overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2019 moet u 9 procent btw afdragen
Zijn uw diensten of producten nu met 6 procent btw belast? Dan wordt dat 9 procent vanaf 1 januari 2019. Bepaal nu al of u uw prijzen per 1 januari 2019 gaat verhogen. In uw aangifte voor de btwover het eerste kwartaal 2019 moet u 9 procent btw afdragen.

Bepaal of u uw prijzen gaat verhogen
Uw particuliere klanten betalen een prijs inclusief btw. De verhoging van de btw kunt u doorberekenen in uw verkoopprijs. Uw brutowinst blijft dan gelijk. U kunt er ook voor kiezen uw prijzen gelijk te houden. Dit kan u een concurrentievoordeel opleveren. Uw brutowinst wordt dan wel lager.

Verhoogt u uw verkoopprijs inclusief de btw? Dan gaat deze ook voor uw zakelijke klanten omhoog. Maar omdat de meeste ondernemers de btw kunnen aftrekken, blijven ze toch evenveel betalen voor uw diensten of producten.

Onderzoek hoe u uw kassasysteem en andere software aanpast
Overal waar u nu het lage btw-tarief van 6% heeft staan, moet straks 9% staan. Bijvoorbeeld in uw kassasysteem, uw boekhoudprogramma of uw btw-administratie. Check op tijd of u dit zelf kunt aanpassen. Of dat uw leverancier dit voor u moet doen.

NIBUD pleit voor verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers

Het Nibud, dat consumenten voorlichting geeft over financiële zaken, waarschuwt dat een groeiende groep ouderen dreigt te ontstaan die financieel moeilijk kan rondkomen en pleit voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook zzp’ers.|

Automatische pensioenvoorziening
De stichting schrijft dat veel mensen niet uit zichzelf actief aan de slag gaan met hun financiële situatie na pensionering. Volgens het Nibud zijn mensen daarom meer geholpen met automatische pensioenvoorziening dan met nog meer pogingen om hen zelf iets te laten ondernemen.

Moeite met rondkomen
Het Nibud verwacht dat over 15 tot 20 jaar het aantal gepensioneerden dat moeite heeft met rondkomen, zal toenemen. Van de voormalig zelfstandigen komt 44 procent momenteel al moeilijk rond.

Pensioen en woning
De stichting vervolgt dat het niet verstandig is om geld uit de pensioenpot te gebruiken voor de aankoop van een woning. Ook vindt het Nibud mensen die denken dat gepensioneerden kunnen leven van de verkoop van hun woning, te optimistisch. In de praktijk blijkt dat de meeste gepensioneerden zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen. Verder zou het makkelijker moeten worden om na pensionering de overwaarde op de woning te verzilveren zonder te hoeven verhuizen.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel
De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. De OR kan wel een jaarlijkse rapportage eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Toetsen
De werkgever mag zijn RI&E zelf maken.
Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. Klik hier voor meer informatie over het toetsen.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in je bedrijf veranderen, moet je de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers.
De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als je niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur een boete opleggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Begeleiding
Wij kunnen je hierbij helaas niet van dienst zijn. Er zijn bedrijven die een RI&E voor je kunnen maken, en je kunt er ook voor aankloppen bij je arbodienst.

Bijeenkomst Privacywetgeving

Deze nieuwe Europese wet met als Nederlandse naam “Algemene Verordening Gegevensbeheer” (AVG) is al anderhalf jaar geleden ingegaan. 25 mei 2018 is de datum waarop de Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat iedereen zijn zaken qua databeheer geregeld moet hebben en hoge boetes uit kan gaan delen bij overtredingen. De maximale boete per overtreding van de huidige privacywet is nu 900.000 euro. Met de komst van de AVG kan dit veel hoger worden.

Het lijkt misschien de ver-van-mijn-bed-show, maar uiteindelijk hebben alle ondernemers hier mee te maken. Om onze klanten te helpen bij de invoering hiervan, organiseren we op 15 december een bijeenkomst op ons kantoor in Warmenhuizen.

Rob van de Berg en Allard Janssen van Blue Ocean Fishing zullen vertellen over de operationele implementatie van AVG-compliance en uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen.

We horen graag snel of je hierbij aanwezig wilt zijn.

Datum: 15 december 2017
Tijd:: 16:30-17:00 inloop, 17:00-17:45 presentatie, 17:45-18:15 vragen, 18:15 broodjes
Locatie: Kantoor Bouws & Valent, De Huisweid 9E, Warmenhuizen.

Bewaarplicht

Hoelang moet ik de administratie van mijn onderneming bewaren?

De basisgegevens bewaart u 7 jaar. Dat zijn de gegevens die de belastingdienst het belangrijkst vindt. Denk aan:

 • Grootboekadministratie
  Hierin legt u alle financiële transacties vast. Bijvoorbeeld ontvangen inkoopfacturen of betalingen. Het grootboek geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van uw onderneming.
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
  Hierin houdt u alle openstaande facturen van uw klanten en leveranciers bij.
 • Voorraadadministratie
  Als u goederen inkoopt en verkoopt, houdt u hierin uw voorraden en de waarde ervan bij.
 • In- en Verkoopadministratie
  Hierin houdt u alle inkoop- en verkoopfacturen bij.

Voor de andere gegevens kunt u kiezen:

 • Bewaar ze 7 jaar.
 • Spreek (via ons) een kortere bewaartermijn met de belastingdienst af.

Voor gegevens van onroerende zaken geldt een langere bewaartermijn: 10 jaar.

Geldt de bewaarplicht voor papier én digitaal?

Ja, die geldt voor papieren én digitale gegevens.

Ook als wij uw administratie verzorgen.

Op tijd btw-aangifte doen

Over welk tijdvak doet u btw-aangifte?

 • jaarlijks: dan moeten de aangifte en de betaling uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar bij de belastingdienst binnen zijn.
 • maandelijks: dan moeten de aangifte en de betaling uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand bij de belastingdienst binnen zijn.
 • per kwartaal: dan moeten de aangifte en de betaling uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand bij de belastingdienst binnen zijn. Dus voor het 1e kwartaal op 30 april, voor het 2e kwartaal op 31 juli, voor het 3e kwartaal op 30 oktober en voor het 4e kwartaal op 31 januari van het volgende jaar.

Omdat veel bedrijven hun aangifte per kwartaal doen, is het bij ons in de maanden januari, april, juli en oktober extra druk. Wacht daarom niet te lang met het aanleveren van uw gegevens. Voor u lijkt de 25e misschien ruim op tijd, maar voor ons is dat echt laat. Zeker als iedereen pas in de laatste week aanlevert. Hoewel we regelmatig ’s avonds werken, komt het de zorgvuldigheid ten goede als we ook aan onze nachtrust toekomen.
Heeft u alle gegevens al in de eerste week na afloop van het kwartaal bij elkaar? Lever ze dan snel bij ons in, wij zijn blij als we er ‘vroeg’ aan kunnen beginnen.