Checklist: zo kan je bedrijf weer open

Stapsgewijs openen steeds meer bedrijven hun deuren. Mag jouw bedrijf open?
Zo ja, waar moet je dan aan voldoen?

 • Hygiëne,
 • 1,5 meter afstand
 • Groepsgrootte
 • Branchespecifieke maatregelen
 • Handhaving
  5 punten om rekening mee te houden als jij je klanten weer mag ontvangen.
De versoepeling van de coronamaatregelen geldt niet voor alle bedrijven. Bedrijven in de onderstaande sectoren blijven voorlopig verplicht gesloten:

 • casino’s en speelhallen
 • coffeeshops
 • binnensport
 • fitnessclubs
 • sauna’s en wellnesscentra
 • sekswerkers
 • sportkantines

Valt jouw bedrijf niet onder een van deze categorieën? Dan mag je zaak weer open, nu of vanaf 1 juni. Wel moet je je houden aan de RIVM-maatregelen. Dit komt neer op de volgende 5 punten:

1. Hygiëne

De hygiënemaatregelen gelden voor iedereen. Maak het jezelf en je klanten gemakkelijk om hieraan te voldoen:

 • Schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig.
 • Zorg voor voldoende desinfecterende zeep en tissues voor je klanten.
 • Vraag klanten zoveel mogelijk contactloos of met pin te betalen.
 • Jij en je klant mogen zelf kiezen of jullie een niet-medisch mondkapje gebruiken. Mondkapjes zijn niet verplicht.
 • Laat de afspraak bij verkoudheidsklachten van jou of je klant niet doorgaan.

2. Afstand houden

De afstand tussen jou en je klant én je klanten onderling, moet minimaal 1,5 meter zijn. Dit laatste geldt niet voor contactberoepen, zoals kappers, pedicures en masseurs. Maak het je klanten mogelijk om deze afstand te bewaren. Ook buiten je bedrijf, als daar sprake is van wachtrijen. Je kunt hiervoor kijken naar de richtlijnen in het protocol verantwoord winkelen.

Voorbeelden van oplossingen om deze afstand te garanderen:

 • Een kapster met een kapsalon aan huis zet buiten een zitje neer om de 5 minuten wachttijd te overbruggen en de klantwisseling soepel te laten verlopen.
 • Een schilderdocent biedt haar leerlingen extra zekerheid met een persoonlijk materialenpakket.

3. Groepsgrootte

Vanaf 1 juni mogen horecagelegenheden, bioscoopzalen, theaters en concertzalen 30 personen ontvangen, inclusief personeel. Het is onduidelijk of deze versoepeling ook voor andere bedrijven geldt. Wel is duidelijk dat de activiteiten geen drukte mogen veroorzaken in de openbare ruimte en het openbaar vervoer.

Is groepsgrootte voor jouw bedrijf relevant? Zorg er dan voor dat de klant zich vooraf aanmeldt of reserveert. Je kunt dan beter sturen op aantallen en spreiding van je bezoekers. Daarnaast geeft het je de mogelijkheid direct bij je klant te informeren naar gezondheidsklachten en zo je risico’s te beperken.

Ook hiervoor zoeken ondernemers alvast naar bij hen passende oplossingen, zoals:

 • Een ondernemer die groepslessen verzorgt voor moeder en kind. Hij werkt met 2 parallelle groepen en laat de aanvangstijden van deze groepen verspringen om de deelnemers te spreiden. Op deze manier komen de 2 groepen elkaar niet tegen bij aanvang en einde van de les. Daarnaast heeft hij de looprichting naar de 2 lokalen gemarkeerd en schenkt hij geen koffie meer na afloop van de les.
 • Een muziekleraar die zijn lesgroepen splitst om voldoende afstand tussen zijn leerlingen mogelijk te maken. De 2 groepen krijgen dan om de week wisselend fysiek of digitaal les.

4. Branchespecifieke maatregelen

Voor verschillende branches zijn er aanvullende richtlijnen. Zo mogen vakantieparken open zijn, maar blijven de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen tot 1 juli gesloten. En is het maken van een afspraak en een gezondheidscheck vooraf verplicht voor contactberoepen, horeca (met uitzondering van de terrassen), bioscopen en culturele instellingen. Voor sectoren met een (boven)regionale of landelijke functie moet bovendien een plan worden gemaakt om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten.

Check voor de specifieke richtlijnen de website van jouw brancheorganisatie of dit handige overzicht van de al bekende protocollen.

5. Handhaving regels

Is na het lezen van dit artikel nog niet duidelijk wat voor jouw bedrijf geldt? Dan kun je hierover contact opnemen en sparren met de bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager van je gemeente. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de geldende regels en de handhaving ervan. Voor regionale regels zoeken zij contact met de Veiligheidsregio.

Coronavirus en de Fiscus

Om ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft de belastingdienst aangeven dat er o.a. uitstel van betaling voor loonbelasting, BTW en vennootschapsbelasting kan worden aangevraagd.

Hiervoor is een verklaring van “een derde deskundige” nodig, zoals Bouws & Valent.

Indien je wilt dat wij je helpen om dit uitstel van betaling aan te vragen, laat het dan even weten zodat we het kunnen regelen.

LET OP!
Het betreft uitstel van betaling. De aangifte zelf moet gewoon op tijd worden gedaan.

Ook bij het aanvragen van (deeltijd)WW voor de werknemers kunnen wij je uiteraard van dienst zijn.

Wij houden (ondanks extra drukte en kinderen thuis) het hoofd koel en wensen je kalmte en gezondheid.

Korte video met uitleg over de maatregelen van de overheid.
(Video door Ennimate en Martijn Warnas)

Straks verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De Rijksoverheid wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil dit bereiken op basis van een voorstel van de sociale partners en heeft sociale partners gevraagd om begin 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht.

Met een verzekeringsplicht voor zelfstandigen zijn straks alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met een verplichte verzekering worden ook kosten en risico’s voor de samenleving verminderd.

Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2020

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels.

1. Wet arbeidsmarkt in balans
Personeel in dienst? Dan krijg je vanaf 1 januari 2020 te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet maakt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen. De wet verkleint het verschil tussen vast en flexibel personeel.
De WAB vervangt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en heeft gevolgen voor tijdelijke contracten en ketenregeling, ontslag, transitievergoeding, oproepkrachten, payrolling en ww-premies.
Klik hier voor meer informatie

2. Zelfstandigenaftrek omlaag
Met de zelfstandigenaftrek verlaag je je belastbare winst en betaal je minder inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in 9 stappen afgebouwd, van € 7.280 naar € 5.000 per jaar in 2028.
Je mag straks dus minder aftrekken. Maar daar staat wel tegenover dat de arbeidskorting en algemene heffingskortingen omhoog gaan. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Onder de streep gaan veel ondernemers er iets op vooruit.

3. Minimumloon omhoog
Houd er rekening mee dat de brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en minimumjeugdloon op 1 januari 2020 stijgen.
Werknemers van 21 jaar en ouder moeten per 1 januari 2020 bij een volledig dienstverband minimaal € 1.653,60 per maand verdienen. Voor jongeren onder de 21 is de verhoging van het minimumloon leeftijdsgebonden.

4. Invoering mkb-verzuim-ontzorgverzekering
Als werkgever heb je 2 jaar lang een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Je hebt in deze periode de plicht om de werknemer aan het werk te krijgen. Leef je niet alle verplichtingen na? Dan krijg je als sanctie een extra jaar loondoorbetalingsverplichting.
Je kunt loonrisico’s de eerste 2 jaar verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. Vanaf 1 januari 2020 kun je de mkb-verzuim-ontzorgverzekering gebruiken. Deze verzekering dekt de risico’s, maar helpt je ook bij diensten rondom de zieke werknemer. Dit helpt en ontzorgt kleine werkgevers bij de verplichtingen die gelden bij loondoorbetaling bij ziekte. De overheid draagt hier € 450 miljoen aan bij.

5. Verruiming werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kun je als werkgever belastingvrije vergoedingen geven aan je personeel, zoals sportabonnementen of kerstpakketten. Per 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling verruimd. Over de eerste € 400.000 van de loonsom mag de waarde van je vergoedingen 1,7% van de loonsom bedragen. Eerder was dit 1,2%. Hierdoor kan je als werkgever jaarlijks tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. Voor het bedrag boven de loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2 %.

6. Overige wetswijzigingen voor mkb’ers
Er zijn meer wetswijzigingen voor het mkb op komst:

Het nieuwe BTW ID nummer

Tussen 10 en 31 oktober 2019 ontvingen bijna 1.3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In dat nummer is het Burger Service Nummer (BSN) niet verwerkt. De Belastingdienst heeft enige aandachtspunten gepubliceerd die van belang zijn voor het gebruik van het nieuwe nummer:

– Het btw-id is alleen nog naar het bedrijf te herleiden. Zo is de privacy van ondernemers met een eenmanszaak beter gewaarborgd. De Belastingdienst geeft hieronder antwoorden op de vragen: wanneer moet een ondernemer het btw-id gaan gebruiken, moeten zijn leveranciers en klanten ook het btw-id gaan gebruiken en wat gebeurt er met het oude omzetbelastingnummer?

– Het btw-id vermeldt de ondernemer vanaf 1 januari 2020 op zijn facturen, internetsite en gebruikt het voor contacten met klanten en leveranciers. Ook aanpassing van het nummer in de software (zowel in die van de ondernemer als van zijn belastingadviseur) is nodig. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL – 9 cijfers – B – 2 cijfers. Het verschil is dat de 9 cijfers niet langer gerelateerd zijn aan het BSN en het controlenummer na de B een willekeurig getal is.

– Het BSN-gerelateerde omzetbelastingnummer (ob-nummer) blijft de ondernemer gebruiken bij contact met de Belastingdienst rond de afhandeling van de omzetbelasting. De ondernemer ziet het ob-nummer terug op het portaal als hij btw-aangifte doet. En het staat in de brieven over de omzetbelasting die de ondernemer van de Belastingdienst ontvangt.

Graag ontvangen wij van onze klanten het nieuwe BTW ID nummer voor onze administratie.

Oud BTW-nummer niet wegdoen!

De komende tijd krijgen eigenaren van eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd. Dit wil echter niet zeggen dat ze hun oude BTW-nummer kunnen weggooien. Dit oude nummer moet de ondernemer namelijk nog wel blijven gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst zoals het indienen van de BTW-aangifte.

De toekenning van dit nieuwe BTW-nummer was nodig omdat het oude nummer het burgerservicenummer (BSN) bevatte van ondernemers met  een eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook (kunnen) leiden tot fraude. De BTW-ondernemer moet het nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 gaan gebruiken voor zijn zakelijke contacten. Hij/zij zal dus factuurpapieren, internetsite en andere communicatiemiddelen voor die tijd moeten aanpassen.

Oude nummer niet in prullenbak
De toekenning van dit nieuwe nummer wil niet zeggen dat het oude nummer de prullenbak in kan. Dit nummer moet de ondernemer nog wel blijven gebruiken voor zijn communicatie met de fiscus, zoals voor het doen van de aangifte BTW . Hij/zij moet dus twee nummers naast elkaar blijven gebruiken.

Nieuwe regelgeving voor ZZP’ers

Naar verwachting wordt de nieuwe regelgeving voor zzp’ers naar eind oktober 2019 afgerond. Er komt onder meer een minimumtarief van € 16 en een zelfstandigen-verklaring.

Na de bekendmaking van het wetsvoorstel wordt er een internetconsultatie georganiseerd, waarbij verschillende partijen, zoals vakbonden, werkgevers- en brancheorganisaties en zzp-organisaties hun inbreng kunnen geven.

Met betrekking tot de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zpp’ers wacht het kabinet nog op de bevindingen van de commissie Borstlap en de voorstellen van de sociale partners en zzp-organisaties. De definitieve wetsvoorstellen worden in principe voor de zomer van 2020 aangeboden.

Het minimumtarief van € 16 moet armoede, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Het tarief is afgeleid van het sociaal minimum en moet een gelijk speelveld creëren op de arbeidsmarkt. Naleving van het minimumtarief kan worden afgedwongen bij de civiele rechter.

Minister Koolmees benadrukt dat de verschillen tussen de grote groep zzp’ers (zo’n 1,4 miljoen in totaal) groot zijn. Tot de groep behoren alle zpp’ers, van maaltijdbezorgers tot dure ICT’ers. Dat maakt wetgeving ingewikkeld.

De Belastingdienst controleert met ingang van oktober al strenger op schijnzelfstandigheid door middel van verscherpt toezicht. Er wordt gehandhaafd bij bedrijven en opdrachtgevers die kwaadwillend zijn of aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgen.

 

Hoeveel mag kind bijverdienen?

Werknemers van 16 en 17 jaar oud van wie de ouders kinderbijslag krijgen, mogen maximaal € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of het kind thuis woont of uitwonend is. Als het kind meer dan € 1.296 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. In de zomervakantie – de periode tussen twee schooljaren in – mogen de kinderen € 1.330 netto extra verdienen (dus € 1.296 + € 1.330).
De ouders van de werknemer zijn verplicht om het inkomen door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het hoger is dan de bijverdiengrens.

ACM eens met ZZP Nederland: bescherm ZZP’er tegen oplichting

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept de Nederlandse politiek op om ZZP’ers beter te beschermen tegen oplichters. ZZP Nederland is het hier roerend mee eens en heeft in het verleden meer dan eens dezelfde oproep gedaan. Bij ZZP Nederland komen al jaren veel klachten binnen van ondernemers die op agressieve wijze benaderd worden door tussenpersonen die contracten aan ZZP’ers proberen te verkopen. Dat kunnen energiecontracten zijn, maar ook contracten tot plaatsing op een bepaalde website, contracten om de ranking van de website van de ZZP’er hoger in Google te krijgen etc.

„Een consument heeft bij telefonische verkoop een bedenktijd van twee weken, de ZZP’er zit er direct aan vast”, legt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep uit in een gesprek met de Telegraaf. Snoep: „Wij zien dat bedrijven en callcenters zich expres op ZZP’ers richten. Zij proberen aan de telefoon een ’ja’ los te peuteren. Er zijn ook bedrijven die het gesprek opnemen. Dan ben je al helemaal aan het akkoord gebonden.”

Op 3 april deed de ACM een officiële oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer om ZZP’ers ook een wettelijk recht te geven op de bedenktijd en het vereiste van een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Daarnaast zegt de ACM ook een leidraad te gaan opstellen die consumenten moet beschermen tegen psychologische trucs bij online verkoop. De ACM is van mening dat telefonische verkopers tegenwoordig zo geraffineerd te werk gaan, dat meer bescherming voor de ZZP’er geboden is.

*Bron: ZZP Nederland

De wetgeving voor tijdelijke contracten verandert per 2020

Vast contract pas na 3 jaar.

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar (24 naar 36 maanden).

Voor deze maatregel komt geen overgangsperiode. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.