Betalen bij schade? Met deze verzekeringen voorkom je dat

Stel een klant struikelt over een losliggend snoer in je kantoor. Hierdoor breekt die een been en kan tijdelijk niet werken. Of je geeft een verkeerd advies dat je opdrachtgever in de problemen brengt. Als ondernemer moet je de schade betalen die je tijdens je werk veroorzaakt.
Een privé aansprakelijkheidsverzekering dekt echter geen schade die je maakt tijdens het werken in je eigen bedrijf. Overweeg deze zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten om hoge kosten bij schade te voorkomen:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Verzekert je bedrijf en eventueel personeel tegen schade aan anderen of aan spullen van anderen tijdens het werken in je bedrijf.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Dekt schade door beroepsfouten: fouten die je tijdens je werk maakt. Vaak gaat het om een verkeerd advies dat je je klant geeft.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noem je ook wel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dekt:

 • schade aan spullen (materiële schade). Iemands laptop gaat bijvoorbeeld kapot doordat je je koffie erop morst.
 • schade (verwonding) aan personen (letselschade). Iemand breekt een pols doordat die uitglijdt over een losliggend tapijt in je kantoor.
 • schade die indirect door een ongeluk ontstaat (financiële gevolgschade). Iemand kan bijvoorbeeld niet meer werken en verliest daardoor inkomen.

Een AVB is de basis voor elke ondernemer. Soms zijn aanvullende verzekeringen nodig, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo’n verzekering is een uitgave, maar kan uiteindelijk hoge kosten schelen. De schade aan een laptop kun je misschien zelf betalen. Maar een claim bij letselschade kan flink oplopen.
Hoe hoog de premie van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is hangt af van:

 • het beroep dat je uitoefent.
 • de omzet van je bedrijf.
 • of en hoeveel personeel je in dienst hebt.

Met deze gegevens schat de verzekeringsmaatschappij in hoe groot de kans is dat je schade veroorzaakt en hoe hoog de kosten daarvan kunnen oplopen. Hoe groter je risico, hoe hoger je premie. Een loodgieter of timmerman betaalt voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gemiddeld zo’n 500 euro per jaar. Ben je coach of consultant? Dan is de premie ongeveer 150 euro per jaar.

Een AVB sluit je af bij verzekeringsmaatschappijen, onafhankelijke verzekeringsadviseurs, banken of brancheorganisaties. Online bereken je eenvoudig je premie. Of je gebruikt een vergelijkingswebsite.

Niet verplicht, wel verstandig
Je bent niet wettelijk verplicht om een AVB af te sluiten. Maar in de praktijk is het soms noodzakelijk, een opdrachtgever kan bijvoorbeeld eisen dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Tip: werk je samen met andere zzp’ers aan een opdracht en stuur jij de factuur? Check of de zzp’ers die je inhuurt hun bedrijfsaansprakelijkheid op orde hebben. Anders kan de opdrachtgever jou aansprakelijk stellen bij schade, omdat jij eindverantwoordelijk bent.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade door beroepsfouten. Ben je advocaat, arts, architect of accountant? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht. Ook voor andere beroepen is een BAV afsluiten verstandig. Bijvoorbeeld voor consultants of adviseurs. Als je een beroepsfout maakt, kan dit voor hoge financiële gevolgschade of vermogensschade zorgen bij je klant. Vermogensschade betekent dat iemand door het gevolg van de schade minder winst maakt of minder geld heeft. De BAV dekt dit risico.

Premie
De hoogte van de premie is ook bij deze verzekering afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de omzet van je bedrijf. Een financieel adviseur zonder personeel betaalt gemiddeld 150 euro per maand voor een AVB. Heb je wel personeel? Dan is je risico hoger en dus zal je premie hoger zijn. Verzekeraars eisen vaak dat je je aansprakelijkheid beperkt door algemene voorwaarden te gebruiken.
De premie die je betaalt voor je zakelijke verzekeringen zijn zakelijke kosten. Dit betekent dat je deze kosten bij de aangifte inkomstenbelasting of winstaangifte mag aftrekken van je omzet. Neem deze kosten ook mee in de berekening van je uurtarief.

SBI-code en verzekeringen
In het KVK Handelsregister staat welke activiteiten je uitvoert en wat je SBI-code is. Zorg ervoor dat je SBI-code past bij je werkzaamheden, want o.a. verzekeraars gebruiken je SBI-code voor de berekening van je premie. Maak je schade die niet past bij de activiteiten die je volgens je SBI-code uitvoert, dan dekt de verzekering dit niet.

Voorbeeld: je hebt een webshop ingeschreven bij KVK, maar je plaatst ook weleens een keuken. Bij het plaatsen van een keuken veroorzaak je schade. Dit is niet gedekt omdat het plaatsen van keukens niet onder je hoofdactiviteit valt.

Voer je vaak verschillende werkzaamheden uit? Meld dit bij KVK en bij je verzekeraar. KVK registreert dan ook je andere werkzaamheden. De verzekeraar kan je premie daarop aanpassen. Zo weet je zeker dat schade bij al je werkzaamheden gedekt is.